Jak wolno leczyć uzależnienie od środków na receptę?

portal sukces kobiety

Lata badań podkreślają, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekarstwach są zaburzenia mózgu – które całe szczęście są w stanie być skutecznie kurowane. Leczenie uzależnienia od leków musi uwzględniać rodzaj zastosowanego farmaceutyku i osobiste potrzeby jednostki. Pomyślne leczenie może wymagać włączenia paru składników, takich jak: odtrucie, doradztwo, specyfiki, jeżeli są dostępne. Może być nieodzowne wielokrotne kurowanie pacjenta w celu zupełnego wyzdrowienia. Dwie główne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to kurowanie behawioralne (takie jak te które proponuje terapia poznawczo-behawioralna) oraz leki. Zabiegi behawioralne pozwalają pacjentom zaprzestać wykorzystywania leków zmieniając niezdrowe schematy myślenia i zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami i unikania wskazówek i sytuacji, jakie mogą prowadzić do nawrotu. Bądź, w co niektórych wypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, które mogą przybierać formę doradztwa indywidualnego, rodzinnego lub grupowego, mogą pomóc pacjentom polepszyć ich osobiste relacje oraz ich zdolność do pracy w miejscu pracy i życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę ma prawo oprócz tego być leczone lekarstwami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te są w stanie przeciwdziałać wpływom opioidów na umysł lub też złagodzić symptomy odstawienne i pragnienia, wspomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Lekarstwa wykorzystywane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym lub też leczeniem behawioralnym, kultowym jako leczenie wspomagane lekami. Wyzwolenie się z lekarstw na receptę żąda niemało więcej niż siły woli. Na szczęście leki i rady mogą polepszyć szanse powodzenia. Nowsze farmaceutyki takie jak buprenorfina (niekiedy połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako specyfik Revia czy też przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a również terapie stereotypowe, takie jak metadon razem z 12-stopniowymi programami wspomagają tysiącom ludzi pozostać na drodze do wyzdrowienia.

Dodaj komentarz